สพป.ลพบุรี เขต 1>ร่วมฟังสวดพระอภิธรรม (คืนสุดท้าย) ให้แก่ผู้อำนวยการ สพป.ลพบุรี เขต 1 ที่ถึงแก่กรรม

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2562 เวลา 20.00 น. >> รองผู้บริหาร ผู้อำนวยการสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราวในสังกัด ร่วมฟังสวดพระอภิธรรม (คืนสุดท้าย) ให้แก่ผู้อำนวยการ สพป.ลพบุรี เขต 1 ที่ถึงแก่กรรม โดยมีนายวิบูลย์ ศรีโสภณ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กลุ่มนิเทศฯ สพป.ลพบุรี เขต 1 ทำหน้าที่พิธีกรแจ้งรายชื่อผู้เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม จำนวน 4 แห่ง (ชมรมผู้บริหารสตรี สพป.ลพบุรี เขต 1, กลุ่มโรงเรียนเขาวงพระจันทร์, นายชอบและนางกชพรรณ พุกาธร และคณะกรรมการ กศจ. และ ศธจ.ลพบุรี) และเรียนเชิญ นายกมล ศิริบรรณ ที่ปรึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานพิธีสวดอภิธรรม (คืนสุดท้าย) จุดธูปเทียน เพื่อบูชาพระรัตนตรัยและพระธรรม จุดธูป เทียนบูชาพระธรรม และจุดเครื่องทองน้อยหน้าศพตามลำดับ ศาสนพิธีกรอาราธนาศีล ทุกคนรับศีล พระสงฆ์สวดพระอภิธรรม เมื่อพระสงฆ์สวดอภิธรรมครบ เจ้าภาพประธาน/ผู้แทนในพิธี ถวายเครื่องไทยธรรมแด่พระสงฆ์ จากนั้นก็ถวายของจตุปัจจัยให้แก่พระสงฆ์ แล้วจึงกรวดน้ำให้แก่ผู้ล่วงลับเป็นอันเสร็จสิ้น …น.ส.โชติรส เทียนดี นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ สพป.ลพบุรี เขต 1 : รายงาน/นางสาววรัญญา ฤทธิ์บำรุง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ : ถ่ายภาพ…

 

Latest posts by โชติรส เทียนดี (see all)