สพป.ชัยภูมิ เขต 1  จัดการประชุม “โครงการพัฒนาการเขียนเรื่องจากภาพ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย”

วันที่  6  พฤศจิกายน 2562  สพป.ชัยภูมิ เขต 1  จัดการประชุม “โครงการพัฒนาการเขียน    เรื่องจากภาพกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย” ให้แก่ครูแกนนำภาษาไทย สพป.ชัยภูมิ เขต 1  ทั้งนี้  เพื่อเตรียมความพร้อมในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) และการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน (NT) ปีการศึกษา 2562 เป้าหมายเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น  โดยมีนายพรภิรมย์  สุทธิกานต์ รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1  เป็นประธานเปิดการประชุมฯ     ณ ห้องประชุม 1  สพป.ชัยภูมิ  เขต 1