สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ จัดงาน”ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๖๙ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา”

วันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ดร.ภัณฑ์รักษ์ พลตื้อ ผอ.สพป. กาฬสินธ์ เขต ๓ มอบหมายให้ นายสุนทรา หันชัยศรี รอง ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ เป็นประธานเปิด “งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๖๙ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา” ณ อาคารอเนกประสงค์ สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ โดยมี ดร.ปิยพงศ์ สุ่มมาตย์ รอง ผอ.สพป.กส. ๓ คณะผู้บริหารสถานศึกษา แขกผู้มีเกียรติ คณะครู บุคลากร นักเรียน ให้การต้อนรับ และร่วมพิเปิดงานฯ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ผลงาน กิจกรรม จากคำขวัญ “เด็กอีสานรักษ์ถิ่น สืบศิลป์หัตถกรรม เลิศล้ำรอบรู้ ก้าวสู่สากล” ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๖-๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เพื่อคัดเลือกตัวแทน กิจกรรมที่เป็นเลิศ (Best Practice) เข้าแข่งขันในระดับชาติ ณ จังหวัดศรีสะเกศ ต่อไป