สพม.36 เข้าร่วมการประชุมชี้แจงแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายเงินภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

วันที่ 7 พฤศจิกายน  2562 เวลา 09.00 น. นายวรพงษ์  สันติวงค์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงราย เขต 2 รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 มอบหมายให้ นางพิฐชญาณ์ แก้วชุมพลกุล ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ เป็นตัวแทนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 เข้าร่วมการประชุมชี้แจงแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายเงินภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุมธรรมลังกา ศาลากลางจังหวัดเชียงราย โดยมี นายภาษเดช หงส์ลดารมภ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานในการประชุม/น.ส.กาญจนา  ธรรมสอน  นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ/ภาพ-ข่าว