จิตอาสา สพป.ตาก เขต 1 พัฒนาสวนหย่อมริมแม่น้ำปิง

นายภิรมย์ นิช่างทอง นายวินัย เมฆหมอก รองผอ.สพป.ตาก เขต 1 นำคณะจิตอาสา สพป.ตาก เขต 1  พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์สวนหย่อมริมปิง เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 เพื่อให้สวนหย่อมเกิดความร่มรื่น และสวยงาม ซึ่งสวนหย่อมดังกล่าวเป็นสวนหย่อมที่ทางจังหวัดตากได้กำหนดให้แต่ละหน่วยงานในจังหวัด รับผิดชอบดูแล โดยสพป.ตาก เขต 1 ได้รับมอบหมายจากจังหวัดให้ดูแล แปลงที่ 85 บริเวณฝั่งตรงข้ามจวนผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เพื่อให้บริเวณริมปิง เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย สวยงาม ก่อนการจัดงานลอยกระทงสาย จังหวัดตาก.