ผอ.สพท.ทั่วประเทศรับนโยบาย สพฐ.

เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 นายอดุลย์  กองทอง ผอ.สพป.ยโสธร เขต 1 เข้าร่วมประชุม ผอ.สพท.ทั่วประเทศ ครั้งที่ 2/2562 ณ โรงเรียนตราษตระการคุณ สังกัด สพม.เขต 17 ( จ.ตราด)  เพื่อรับนโยบายในการขับเคลื่อนแนวทางการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ. 2563  โดยมีนายอำนาจ วิชยานุวัติ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ รักษาราชการเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นประธานพิธีเปิด และมอบนโยบายการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ ผอ.สพท.ทั่วประเทศนำไปปฏิบัติ นายสนิท แย้มเกสร รองเลขาธิการ กพฐ. บรรยายพิเศษเรื่องการดำเนินงานด้านแผนและงบประมาณ  นายอัมพร พินะสา รองเลขาธิการ กพฐ. บรรยายพิเศษเรื่องการดำเนินงานด้านบุคคล