สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ต้อนรับบุคลากรย้ายมาใหม่

วันที่  7  พฤศจิกายน 2562  ณ ห้องประชุม 1 … นายเสงี่ยม  ทองละมุล  รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1   พร้อมด้วยนายศักดิ์สว่าง  สายโส  รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 และคณะบุคลากร สพป.ชัยภูมิ เขต 1  ร่วมให้การต้อนรับนายพงศ์สันต์   โตเจริญ รอง ผอ.สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 และคณะซึ่งเดินทางมาส่งนางโยษิตา  ชาติชนะ จพง.ธุรการ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2  ย้ายมาดำรงตำแหน่ง จพง.ธุรการ สพป.ชัยภูมิ  เขต 1  โดยรายงานตัวเพื่อปฏิบัติหน้าที่ในกลุ่มบริหารงานบุคคล ซึ่งคณะต้อนรับและคณะที่มาส่งต่างแสดงความยินดีกับบุคลากรดังกล่าวที่ได้ย้ายกลับภูมิลำเนา