สพฐ.จัดประชุม ผอ.เขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ณ โรงเรียนตราษตระการคุณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๗ จังหวัดตราด

นายอำนาจ วิชยานุวัติ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ รักษาการเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นประธานการประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศพร้อมทั้งมอบนโยบายการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดตราด (ว่าที่ร้อยตรีพิเชียน ลิมป์หวังอยู่)กล่าวต้อนรับผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศอีกทั้งได้กล่าวเชิญชวนให้เที่ยวจังหวัดตราด ซึ่งมีแหล่งท่องเที่ยว อาหาร และสิ่งที่น่าสนใจมากมาย ชวนให้ไปสัมผัส

จากนั้นนายอำนาจ วิชยานุวัติ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ รักษาการเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้กล่าว สรุปใจความว่า”ยินดีและเป็นเกียรติที่เป็นประธานในการประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ เพื่อสร้างความเข้าใจในการนำนโยบาย ขับเคลื่อนการปฏิบัติ มุ่งสู่คุณภาพการศึกษา ซึ่งการประชุมครั้งนี้เป็นครั้งที่ 2″

การประชุมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความเข้าใจการนำนโยบายขับเคลื่อนไปสู่การปฏิบัติในทุกด้าน เพื่อให้การดำเนินการในทุกด้าน มีการติดตาม และประเมินผล ซึ่งเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเชิงพื้นที่ นับเป็นโอกาสดีที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จะได้รับข้อมูลที่เป็นประโยชน์ สะท้อนผ่านคลัสเตอร์ ผ่านสำนักงานเขตพื้นที่ ซึ่งเชื่อมั่นว่า การดำเนินการครั้งนี้ จะสร้างแรงผลักดัน สร้างแรงจูงใจ และนำไปสู่การพัฒนาประเทศ อย่างยั่งยืนต่อไป

ขอบคุณข้อมูลจาก สพม.17/ชมกมล หาพันนา ภาพ