สพป.ชัยภูมิ เขต 2 แข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตฯ กิจกรรมเรียนรวม

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 นางสาวจุลนิต เณรสุวรรณ รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 พร้อมด้วย นายปิยะวุฒิ ดวงภมร รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 นายเชษฐา พลธรรม ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ พร้อมด้วยคณะศึกษานิเทศก์ เยี่ยมให้กำลังใจคณะกรรมการ คณะครู และนักเรียน ในการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ประจำปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา กิจกรรมเรียนรวม ณ สนามแข่งขันต่างๆ ทั้งนี้ สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ได้จัดการแข่งขันฯขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้ครูและนักเรียนได้แสดงความรู้ความสามารถด้านวิชาการ ผ่านกิจกรรมการแข่งขันและนิทรรศการผลงานทางวิชาการ เพื่อคัดเลือกตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่จังหวัดศรีสะเกษ ในเดือนธันวาคม 2562 ต่อไป