++ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 ร่วมประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ ครั้งที่2/2562++

   ^^^^ วันพฤหัสบดี  ที่ 7  พฤศจิกายน   พ.ศ. 2562  ดร.พุฒชาด  จันทร์ดำ ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน  เขต 1  ร่วมประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  ทั่วประเทศ  ครั้งที่2/2562  เพื่อรับนโยบายในการขับเคลื่อนแนวทางการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมีนายอำนาจ  วิชยานุวัติ  เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด  ณ  โรงเรียนตราษตระการคุณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17  จังหวัดตราด ///ธีรธิดา พรหมมาแบน  รายงาน+++

ธีรธิดา พรหมมาแบน