สพฐ.ร่วม สพป.อ่างทอง ประชุมหารือการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก

วันพุธที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562  เวลา 09.00 น. ดร.มโน  ชุนดี  ผอ.สพป.อ่างทอง มอบหมายให้      ดร.สมเกียรติ  แก้วมณี  พร้อมด้วย นางสาวอารีย์  บุญเสริม รก.ผอ.กลุ่มนโยบายและแผนฯ นางสาวจิราภรณ์  รอดเชื้อ ศึกษานิเทศก์ และบุคลากรทางการศึกษากลุ่มนโยบายและแผน  ร่วมประชุมหารือการบริหารจัดการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา6 กับคณะสำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน  สพฐ.  นำโดย     ดร.เกศทิพย์ ศุภวานิช,  ดร.ปัญญา แก้วกียูร, นายโรจนะ  กฤษเจริญ ที่ปรึกษาพิเศษ สพฐ.,  พระครูปลัดสุวัฒนบัณฑิตคุณ  เจ้าอาวาสวัดสระแก้ว  อำเภอป่าโมก,  นายธานี โตทอง รก.ผอ.ร.ร.ไทยรัฐวิทยา  6  พร้อมคณะกรรมการสถานศึกษา,  นายบรรจบ เฉลยมรรค  ผอ.รร.บางเสด็จ,   นายวิทยา คมคาย นายกอบต.บางเสด็จ และคณะผู้แทนชุมชน ณ  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 6  อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง