สพม.34 และสถานศึกษา ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนากำจัดวัชพืช,พัฒนาริมตลิ่งแม่น้ำปิง

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.00 น. นายเฉิดพันธุ์ ไชยเพ็ญ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 นำคณะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียนโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ นักเรียนโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย นักเรียนโรงเรียนหอพระ รวมทั้งสิ้นจำนวน 120 คน ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา กำจัดวัชพืชและพัฒนาริมตลิ่งแม่น้ำปิง เพื่อความสวยงามและส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ เนื่องในเทศกาลวันลอยกระทง ประจำปี 2562 ณ หน้าจวนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ โดยมี นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม โอกาสนี้ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชน ร่วมกันกำจัดวัชพืชผักตบชวาริมตลิ่งแม่น้ำปิง ระยะทางประมาณ 6,525 เมตร
ในนามสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ขอขอบคุณผู้บริหารโรงเรียน คณะครู นักเรียน โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย โรงเรียนหอพระ ที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้