สพป.ลพบุรี เขต 1>พิธีพระราชทานเพลิงศพผู้อำนวยการ สพป.ลพบุรี เขต 1 ที่ถึงแก่กรรม

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2562 เวลา 14.00 น. >> รองผู้บริหาร ผู้อำนวยการสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราวในสังกัด ร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพผู้อำนวยการ สพป.ลพบุรี เขต 1 ที่ถึงแก่กรรม โดยมีนายวิบูลย์ ศรีโสภณ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กลุ่มนิเทศฯ สพป.ลพบุรี เขต 1 ทำหน้าที่พิธีกรประกาศทำความเข้าใจ แนวทางการต้อนรับหีบเพลิงพระราชทานว่า ให้ผู้เข้าร่วมงานทุกท่านนั่งอยู่ในความสงบ ไม่ต้องลุกขึ้นยืนรับหีบเพลิงฯ แต่อย่างใด ให้คณะต้อนรับออกมายืนเรียงแถว  เมื่อขบวนเชิญหีบเพลิงมาถึง ให้คนถือพานเชิญหีบเพลิงลงจากรถ คณะต้อนรับให้โค้งคำนับทำความเคารพหีบเพลิงฯ ทั้งผู้หญิง ผู้ชาย เหมือนกัน เมื่อขบวนเดินผ่านไปแล้วก็ให้คณะต้อนรับเข้าที่นั่ง เมื่อขบวนเชิญหีบเพลิงฯ เดินไปถึงบริเวณบันไดเมรุ ไปวางที่โต๊ะหมู่ที่ปูผ้าขาว ลำดับต่อไปพิธีกรอ่านหมายรับสั่ง หน้าแท่นรายงาน และเชิญผู้ที่อ่านประวัติผู้วายชนม์ พิธีกรจะเชิญผู้เข้าร่วมพิธียืนสงบนิ่งเป็นเวลา 1 นาที พิธีกรจะเชิญประธาน นายอำนาจ วิชยานุวัติ (รักษาการ) เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ในพิธีทอดผ้าบังสุกุล และประกอบพิธีพระราชทานเพลิงศพ ผู้เข้าร่วมงานทุกคนยืนขึ้น รอจนกว่าประธานประกอบพิธีพระราชทานเพลิงศพเสร็จ  ตามด้วยข้าราชการที่สวมชุดปกติขาว เดินขึ้นบันได้วางดอกไม้จันทน์ในลำดับต่อไปเป็นเสร็จพิธีพระราชทานเพลิงศพ…น.ส.โชติรส เทียนดี นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ สพป.ลพบุรี เขต 1/ถ่ายภาพ/รายงาน…

Latest posts by โชติรส เทียนดี (see all)