สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๒ ร่วมพิธีบวงสรวง พิธีเปิดงานและจัดขบวนแห่องค์หลวงพ่อโสธร (จำลอง)

วันที่  ๘  พฤศจิกายน  ๒๕๖๒ เวลา ๐๖.๐๙ น. ว่าที่ร้อยตรีสุพจน์ บุญยืน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒  พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่ม ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้างในสังกัด สพป. ฉะเชิงเทรา เขต ๒  ร่วมพิธีบวงสรวงหลวงพ่อโสธร และพิธีเปิดงานนมัสการหลวงพ่อโสธร และงานประจำปีจังหวัดฉะเชิงเทรา พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ บริเวณมุขด้านหน้าพระอุโบสถวัดโสธรวราราม วรวิหาร อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมีนายระพี ผ่องบุพกิจ ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานในพิธี ซึ่งจังหวัดฉะเชิงเทรา กำหนดจัดงานนมัสการพระพุทธโสธร และงานประจำปีจังหวัดฉะเชิงเทรา พ.ศ. ๒๕๖๒ ระหว่างวันที่ ๘ – ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา