บุคลากร สพป.กระบี่ ร่วมจัดกิจกรรมบำรุงรักษาต้นไม้ เนื่องในวัน “รักต้นไม้ประจำปีของชาติ” พ.ศ. 2562

เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2562  ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ นายสุเทพ  เปียกบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลกระบี่ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ นำคณะบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ รดน้ำ พรวนดิน ตัดแต่งกิ่งไม้ กำจัดวัชพืช บริเวณหน้ารั้วสำนักงาน บริเวณศาลพระภูมิ และบริเวณสวนหย่อมหน้าสำนักงาน ตามโครงการวันรักต้นไม้ ประจำปีของชาติ พ.ศ.2562 เพื่อเป็นการปลุกจิตสำนึกให้บุคลากรในสังกัดได้หันมาสร้างประโยชน์ให้กับชุมชนและประเทศด้วยการปลูกป่า รักต้นไม้กันอย่างจริงจัง
ทั้งนี้ เนื่องจากทุกวันที่ 21 ตุลาคม ของทุกปี เป็นวัน “รักต้นไม้ประจำปีของชาติ”  กรมป่าไม้จึงได้เชิญชวนหน่วยงาน ร่วมจัดกิจกรรมบำรุงรักษาต้นไม้ ด้วยการพรวนดิน ใส่ปุ๋ย กำจัดวัชพืช โรค แมลง ตัดแต่งกิ่งไม้ และรดน้ำต้นไม้ ในพื้นที่ที่ได้ปลูกต้นไม้ตามโครงการและกิจกรรมปลูกต้นไม้และปลูกป่า หรือพื้นที่อี่นที่เห็นสมควร เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี หรือสมเด็จย่า ที่ทรงให้ความสำคัญในการบำรุงรักษาต้นไม้และต้องการฟื้นฟูความสมดุลของธรรมชาติ ที่พระองค์ทรงปลูกและบำรุงต้นไม้ ด้วยพระองค์เองมาตลอดพระชนม์ชีพ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ จึงได้จัดกิจกรรมบำรุงรักษาต้นไม้ขึ้นในวันนี้