สระแก้ว เขต 2 เปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 62

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 นายชนิด ปาปะโลม  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 เป็นประธานพิธีเปิดการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา  ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ณ ห้องประชุมเพชรบูรพา เพื่อ คัดเลือก ประกวด แข่งขัน การจัดกิจกรรมในการเป็นตัวแทนเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อเข้าแข่งขันในระดับภาค โดยการจัดการแข่งขันระหว่างวันที่ 7 – 11 พฤศจิกายน 2562 ณ สนามแข่ง ขัน คือ สพป.สระแก้ว เขต 2 /โรงเรียนอนุบาลศรีอรัญโญทัย โรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา โรงเรียนอรัญประเทศ และโรงเรียนเทศบาลชนะชัยศรี พร้อมนี้ได้มอบเกียรติบัตรแก่ประธานกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษา จำนวน  10 กลุ่มเครือข่ายที่สนับสนุนการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน

ภาพ/ข่าว…..ปชส.สพป.สระแก้ว เขต 2