สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 ร่วมกิจกรรมจิตอาสา ปรับปรุงภูมิทัศน์กำจัดผักตบชวา

         วันที่ 8 พฤศจิกายน 2562  เวลา 09.00 น.  นายประกิจ  พุ่มพฤกษ์  ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 2  มอบหมายให้นางวรรณา  วรศักดิ์  ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ  ร่วมกิจกรรมจิตอาสา  ปรับปรุงภูมิทัศน์กำจัดผักตบชวา  ทำความสะอาด “อุทยานกบินทร์เฉลิมราชย์ (หนองปลาแขยง)”   การดำเนินกิจกรรมดังกล่าวเพื่อแก้ไขปัญหาการขยายตัวของผักตบชวาที่เป็นปัญหาและบดบังทัศนียภาพของแหล่งน้ำ  โดยนายวัลลภ  ประวัติวงค์  นายอำเภอกบินทร์บุรี  เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรม  ณ  อุทยานกบินทร์เฉลิมราชย์ (หนองปลาแขยง) ณ  อุทยานกบินทร์เฉลิมราชย์ (หนองปลาแขยง)