ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี 2562 ณ วัดธานิมิต (โบสถ์) อ.เมืองตราด จ.ตราด

ในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 น. นายวรรณสิทธิ์ คำเพราะ ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี 2562
โดยมีนายอำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นปรธานในพิธีดังกล่าว ณ วัดธานิมิต (โบสถ์) ตำบลวังกระแจะ อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด

              

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2