สพป.ปัตตานี เขต 3 เดินหน้าชี้แจงการรายงานข้อมูลอินเตอร์เน็ตโรงเรียน ผ่านระบบ Video Conference

วันอังคาร ที่ 5 พฤศจิกายน 2562 นายเสกสรรค กอเส็ม ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 3 ได้มอบหมายให้นายสุทธิศักดิ์ แวซอเหาะ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พร้อมด้วยนายซอบือรี ตาปู พนักงานราชการ จัดประชุมชี้แจงการรายงานข้อมูลอินเตอร์เน็ตโรงเรียนเกี่ยวกับการจัดสรรค่าเช่าอินเตอร์เน็ตของสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2562 การรายงานข้อมูลการบริหารจัดการข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ปีการศึกษา 2562 ภาคเรียนที่ 2 เกี่ยวกับข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน และพิกัดโรงเรียน ( Latitude, Longtitude) รวมถึงข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (Data Management Center) ปีการศึกษา 2562 รอบที่ 2 และการรายงานความเสียหายของกล้อง CCTV (Safe Zone School) โดยจัดประชุมให้แก่ผู้อำนวยการโรงเรียนและครูผู้รับผิดชอบการรายงานข้อมูลฯ ทั้ง 67 โรง ผ่านระบบ Video Conference ณ ห้องประชุม conference สพป.ปัตตานี เขต 3

ข่าว                 มนทิชา  แวซอเหาะ
ภาพ/รายงาน     ฟูซียะห์  บลูกาวาลี
ประชาสัมพันธ์ สพป.ปัตตานี เขต 3
http://www.pattani3.go.th