สพป.พิษณุโลก เขต 2 เฟ้นตัวแทนแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 69 ภาคเหนือ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 จัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่ ครั้งที่ 69 ประจำปีการศึกษา 2562 ในระหว่างวันที่ 7 – 9 พฤศจิกายน 2562 โดยแบ่งสนามแข่งขัน จำนวน 8 สนาม เพื่อเป็นเวทีแสดงออกความสามารถของนักเรียน และคัดเลือกนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันในระดับระดับชาติ ครั้งที่ 69 ภาคเหนือ ณ จังหวัดสุโขทัย