สพป.ยโสธร เขต 2 ร่วมกันเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้ และกล่าวคำปฏิญาณตน ” เขตสุจริต ” และประชุมผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ผอ.กลุ่ม/หน่วย และศึกษานิเทศก์ ครั้งที่ 4/2562

ในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 เวลา 08.00 น.นายวรรณสิทธิ์ คำเพราะ ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 พร้อมด้วย รองผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 ผอ.กลุ่มสพป.ยโสธร เขต 2 ผู้บริหารสถานศึกษา และเจ้าหน้าที่ สพป.ยโสธร เขต 2 ร่วมกันเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้ และกล่าวคำปฏิญาณตน “เขตสุจริต” ณ บริเวณลานหน้าอาคารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2

และจากนั้นเวลา 08.30 น. ประชุมผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ผอ.กลุ่ม/หน่วย และศึกษานิเทศก์ ครั้งที่ 4/2562 ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2

      

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2