สพป.ลำพูน เขต 1 เฝ้าระวังเหตุอันไม่เหมาะสมในวันลอยกระทง

นายพันท์ คำพรรษา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ลำพูน เขต 1 พร้อมด้วยคณะพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา(พสน.) ออกตรวจพื้นที่สุ่มเสี่ยงและเฝ้าระวังเหตุอันไม่เหมาะสมในวันลอยกระทง ในวันจันทร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2562 เวลาที่ออกตรวจ 10.09 เป็นต้นไป ณ เขตพื้นที่อำเภอเมือง ได้แก่ ห้างแจ่มฟ้าพลาซ่า ,ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวสะพานท่าขามจังหวัดลำพูน,สนามกีฬาจังหวัดลำพูน,ร้านเกมแฟมมีลี่ เป็นต้น ในวันดังกล่าว ไม่พบนักเรียนที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสม ผู้บริหารโรงเรียนและเด็กนักเรียน ได้จัดกิจกรรมอย่างสร้างสรรค์ในวันลอยกระทง ประพฤติปฏิบัติตามขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรมอันดีงามของจังหวัดลำพูน