สพม.36 เข้าร่วมประเพณีตั้งธรรมหลวง (เทศน์มหาชาติ) ในประเพณียี่เป็ง จังหวัดพะเยา

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 เวลา 08.30 น. นายวรพงษ์ สันติวงค์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงราย เขต 2 รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 มอบหมายให้  นางอุไร จันทร์ซางเพ็ญ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ และคณะ เป็นตัวแทน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 เข้าร่วมประเพณีตั้งธรรมหลวง (เทศน์มหาชาติ) ในประเพณียี่เป็ง จังหวัดพะเยา ประจำปี  2562  ณ  วัดศรีโคมคำ วัดอารามหลวง ตำบลเวียง  อำเภอเมืองพะเยา  จังหวัดพะเยา /น.ส.กาญจนา  ธรรมสอน  นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ/ข่าว