ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ ครั้งที่ 2/2562

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 นายนิวัฒน์ แก้วเพชร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ ครั้งที่ 2/2562 ณ โรงเรียนตราษตระการคุณ จ.ตราด ระหว่างวันที่ 6 – 8 พฤศจิกายน 2562 โดยมี ดร.อำนาจ วิชยานุวัติ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ รักษาราชการเลขาธิการ กพฐ.เป็นประธาน โดยได้มอบนโยบายในการขับเคลื่อนการดำเนินงานการจัดการศึกษา ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563