สพป.ชัยนาท ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชองค์พระกฐินพระราชทาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขึ้นพื้นฐาน ประจำปี 2562

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 เวลา 17.00 น. ดร.ลออ วิลัย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชองค์พระกฐินพระราชทาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขึ้นพื้นฐาน ประจำปี 2562 ณ วัดโยธานิมิต (โบสถ์) ต.วังกระแจะ อ.เมืองตราด จ.ตราด โดยมี นายอำนาจ วิชยานุวัติ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ รักษาราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธาน