ผอ.สพป.ชัยนาท เปิดการแข่งขันกีฬา – กรีฑานักเรียน ประจำปี 2562 ศูนย์ประสานงานทางการศึกษาหนองมะโมง “หนองมะโมงเกมส์” ครั้งที่ 16

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 เดร.ลออ วิลัย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬา – กรีฑานักเรียน ประจำปี 2562 ศูนย์ประสานงานทางการศึกษาหนองมะโมง “หนองมะโมงเกมส์” ครั้งที่ 16 ระหว่างวันที่ 11 – 15 พฤศจิกายน 2562 ณ สนามกีฬาอำเภอหนองมะโมง โดยมี นายสุพจน์ วังบุญ ผอ.รร.บ้านสะพานหิน(ประชาสามัคคี) คณะผู้บริหาร ครู และนักเรียน ร่วมต้อนรับ พร้อมกล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนในครั้งนี้ เป็นกิจกรรมหนึ่งเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีสุขภาพกายที่แข็งแรงและมีสุขภาพจิตที่เข้มแข็ง ได้แสดงความสามารถในทางที่ถูกต้อง พัฒนาความสามารถในด้านกีฬา ให้ไปสู่การแข่งขันในระดับที่สูงขึ้นไป สร้างความรัก ความสามัคคี มีน้ำใจเป็นนักกีฬา คือ รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย เคารพในกติกาแก่นักเรียน โดยประธานในพิธีได้ให้ข้อคิด ข้อแนะนำ พร้อมกล่าวให้โอวาทแก่นักกีฬา