สพป.พิจิตร เขต 1 จัดการแช่งขันศิลปหัตถกรรมระดับเขตพื้นที่

เมื่อ 10 พฤศจิกายน 2562 ที่โรงเรียนอนุบาลพิจิตร อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร ดร.ผกาภรณ์ พลายสังข์ ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 เป็นประธานเปิดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครังที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา หลังจากนั้นตรวจเยี่ยมสนามการแข่งขันให้กำลังใจครู นักเรียน ซึ่งกำหนดจัดการแข่งขันระหว่างวันที่ 10-11 พฤศจิกายน 2562 ณ สนามการแข่งขันสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1 โรงเรียนอนุบาลพิจิตร โรงเรียนชุมชนวัดคลองคะเชนทร์ โรงเรียนอนุบาลเมือง(ท่าหลวงสงเคราะห์) โรงเรียนบ้านเมืองเก่า โรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง โรงเรียนพิจิตรอนุสรณ์ โรงเรียนวัดโรงช้าง(ธรมกิตต์วิทยา) โรงเรียนวัดดงกลาง และโรงเรียนสระหลวงพิทยาคม เพื่อเป็นเวทีให้นักเรียนได้แสดงความสามารถ และเพื่อคัดเลือกตัวแทนนักเรียนจากกลุ่มโรงเรียน ให้ไปแข่งขันระดับชาติ ภาคเหนือ ที่จังหวัดสุโขทัย ในวันที่ 21-23 ธันวาคม 2562