สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 บูรณาการจัดทำแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ระดับอำเภอกบินทร์บุรี ครั้งที่ 2

              วันที่  12  พฤศจิกายน  2562  เวลา  13.00  น.  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี  เขต  2  ในฐานะคณะทำงานและเลขานุการ  ระดับอำเภอ  ประชุมคณะทำงานบูรณาการจัดทำแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก  ระดับอำเภอกบินทร์บุรี  ครั้งที่ 2  เพื่อให้คณะทำงานพิจารณาร่างแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี  เขต  2  ระดับอำเภอกบินทร์บุรี  และนำส่งให้ศึกษาธิการจังหวัดปราจีนบุรี  ในวันที่  15  พฤศจิกายน  2562  เพื่อนำเสนอคณะทำงานระดับจังหวัดต่อไป  โดยนายวัลลภ  ประวัติวงค์  นายอำเภอกบินทร์บุรี  เป็นประธานในการประชุม  ณ  ห้องประชุม  3  สพป.ปราจีนบุรี  เขต  2