การคัดเลือกนักเรียนเข้าโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562

วันเสาร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2562 นางสาวพนอ ทิพย์พิมลรัตน์ ผุ้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง เป็นประธานการดำเนินการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562 ณ โรงเรียนศรีอรุโณทัย อำเภอเมือง จังหวัดระนอง และได้ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ คณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือก พร้อมได้กล่าวให้โอวาทรวมทั้งให้กำลังใจกับนักเรียนทุกโรงเรียนที่เข้าสอบเพื่อรับการคัดเลือกเข้าโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562 สอบคัดเลือกรอบที่ 1