แถลงข่าว การจัดงาน “ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 จังหวัดศรีสะเกษ

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องศรีลำดวนแกรนด์บอลรูม  โรงแรมศรีลำดวน จังหวัดศรีสะเกษ นายวัลลพ สงวนนาม ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  เป็นประธานงานแถลงข่าว การจัดงาน “ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 จังหวัดศรีสะเกษ” โดยมีนายวัฒนา  พุฒิชาติ  ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ  ประธานอำนวยการจัดงาน เป็นผู้ดำเนินการแถลงข่าว ในการแถลงข่าวครั้งนี้  นายสุริภาศ  สีหะวงษ์ รอง ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 รักษาราชการแทน ผอ. สพป.ศรีสะเกษ เขต 2  ได้ร่วมแถลงข่าวครั้งนี้ด้วย