สพม.35  ตรวจเยี่ยมโรงเรียนวชิรป่าซาง ลำพูน

นายประจักษ์  สีหราช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35  ตรวจติดตามผลการปฏิบัติงานโรงเรียนวชิรป่าซาง ลำพูน ในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2562  ตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน อีกทั้งขอแสดงความชื่นชมคณะครูทุกท่านและท่านผู้บริหาร ที่ร่วมกันปฏิบัติงานตามนโยบาย จนทำให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนเป็นที่ยอมรับของชุมชน จึงขอความร่วมมือจากคณะครูร่วมกันจัดกิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์การทดสอบระดับชาติ O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  และ 6  เพื่อเตรียมรับการทดสอบที่ใกล้จะมาถึงนี้อีกด้วย

นภัสวรรณ ทาไชยวงค์

นักประชาสัมพันธ์ชำนาญพิเศษ/รายงาน

ณรงค์  ศรีตาบุตร

พนักงานขับรถ/ภาพ

Latest posts by วศินี วนรัตน์ (see all)