รองผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 เป็นประธานเปิดอาคารเรียน สปช.104/26 และรับมอบศาลา “Operation Post Crow รำลึก”

ในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.29 น. นายวรรณสิทธิ์ คำเพราะ ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 มอบหมายให้นายจีระศักดิ์ ภาระเวช รองผอ.สพป.ยโสธร เขต 2  เป็นประธานเปิดอาคารเรียน สปช.104/26 และรับมอบศาลา “Operation Post Crow รำลึก” ณ โรงเรียนบ้านห้องคลองร่องคำ อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร

   

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2
Latest posts by สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 (see all)