+++ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านหัวน้ำแม่ฮ่องสอน อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน+++

^^^^วันพุธ    ที่  ​13  เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.​2562   ดร.พุฒชาด  จันทร์ดำ  ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1   พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจครูและนักเรียน โรงเรียนบ้านหัวน้ำแม่ฮ่องสอน  ซึ่งอยู่ในพื้นที่ที่ห่างไกลกันดารมากที่สุดในอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน เพื่อติดตามเกี่ยวกับการสำรวจบริบทของโรงเรียน  การดำเนินงานบริหารจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษาของผู้บริหาร  การจัดการเรียนการสอนของครูผู้สอน การจัดสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกห้องเรียน ให้เอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน โดยมีนายบุญมี    สายสวาท  ผอ.โรงเรียนพร้อมคณะครูให้การต้อนรับ /ผอ.ปิยะศักดิ์  พรหมมาแบน  ภาพ //ธีรธิดา  พรหมมาแบน  รายงาน///

ธีรธิดา พรหมมาแบน