สพม.28 ร่วมงานแถลงข่าว งานศิลปะหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 จังหวัดศรีสะเกษ

วันพุธที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 เวลา 09.00 น. นางรัตติกร ทองเนตร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 (ศรีสะเกษ-ยโสธร) พร้อมด้วยนางสุพร สามัตถิยะ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 (ศรีสะเกษ-ยโสธร) และบุคลากรในสังกัด ร่วมงานแถลงข่าว งานศิลปะหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 “เด็กอีสานรักษ์ถิ่น สืบศิลป์หัตถกรรม เลิศล้ำรอบรู้ ก้าวสู่สากล” ณ โรงแรมศรีลำดวน จังหวัดศรีสะเกษ โดยมีนายวัลลพ สงวนนาม ผู้ช่วยเลขาธิการ สพฐ. เป็นประธานเปิดการแถลงข่าว

ดำเนินการแถลงข่าวโดยนายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ประธานอำนวยการจัดงานพร้อมด้วยผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดศรีสะเกษ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 – 4 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 28 ศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดศรีสะเกษ

โดยมีกำหนดจัดการแข่งขันงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 12 – 14 ธันวาคม 2562 ณ จังหวัดศรีสะเกษ ทั้งนี้ จะมีพิธีเปิด และมอบธงสัญลักษณ์ ในวันที่ 13 ธันวาคม 2562 เวลา 17.00 น. ณ สวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา (เกาะกลางน้ำ) อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ