ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผน สพฐ. ลงติดตามงานนโยบายสำคัญของเขตพื้นที่การศึกษา

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 เวลา14.00 น. นายโกมุท รุยอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม ได้ต้อนรับ นายสุรศักดิ์ อินศรีไกร ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ลงตรวจเยี่ยม พบปะ ติดตามงานนโยบายสำคัญของกระทรวงศึกษาธิการและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เรื่องการดำเนินงานเกี่ยวกับอาหารกลางวัน สิทธิเด็ก ยาเสพติด และทำความเข้าใจกับผู้บริหาร คณะครู ในการดำเนินงานดังกล่าว พร้อมทั้งให้กำลังใจผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในการปฏิบัติหน้าที่ในการขับเคลื่อนนโยบายให้สำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ติดตามภาพข่าวได้ที่นี่