ผอ.สพป.สระบุรี เขต ๒ ประชุมสัมมนา ผอ.สพท. ทั่วประเทศ..

ผอ.สพป.สระบุรี เขต ๒ ประชุมสัมมนา ผอ.สพท. ทั่วประเทศ..
>> วันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ดร.สมเกียรติ ชิดไธสง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ ร่วมประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ โดยมี ดร.อำนาจ วิชยานุวัติ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ รักษาราชการแทน เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานการประชุม และในโอกาสนี้ นายประเสริฐ ลือชาธนานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด ให้เกียรติกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนา ณ หอประชุมโรงเรียนตราษตระการคุณ สพม.เขต ๑๗ อำเภอเมืองตราด  จังหวัดตราด