สพป.สุรินทร์ เขต 1 ร่วมงาน “วันพระบิดาแห่งฝนหลวง” จังหวัดสุรินทร์

วันที่  14  พฤศจิกายน  2562  ณ  ห้องประชุมข้าวหอมมะลิ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  วิทยาเขตสุรินทร์  อ.เมือง  จ.สุรินทร์ นายวันชัย  คำพาวงศ์  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1 นำบุคลากรในสังกัด  ร่วมงาน  “วันพระบิดาแห่งฝนหลวง”   จังหวัดสุรินทร์   ร่วมประกอบพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร  มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช  บรมนาถบพิตร   “พระบิดาแห่งฝนหลวง”   โดยนายไกรสร  กองฉลาด   ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์  เป็นประธาน