ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 มอบนโยบายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานและแจ้งข้อราชการเร่งด่วนให้ผู้บริหารสถานศึกษาได้รับทราบ

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 ที่ห้องประชุมเพชร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เป็นประธานการประชุมประจำเดือนผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด เพื่อมอบนโยบายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน รวมทั้ง แจ้งข้อราชการเร่งด่วนให้ได้รับทราบ สามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งก่อนการประชุม ได้ดำเนินกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์ ร้องเพลงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ และกล่าวคำปฏิญญาเขตสุจริต จากนั้น ได้มอบเกียรติบัตรการแข่งขันตอบปัญหาสหกรณ์ จัดโดยจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมกับ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ ให้แก่ เด็กชายศุภชัย ศรีโคตร และ เด็กหญิงภรณ์ทิพย์ เขตขยัน โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง อำเภอกันทรารมย์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับประถมศึกษา มอบเกียรติบัตร โรงเรียนคุณธรรม สพฐ.ระดับ 3 ให้แก่สถานศึกษาในสังกัด คือ โรงเรียนบ้านซำโพธิ์ อำเภอเมือง โรงเรียนบ้านจาน อำเภอกันทรารย์ โรงเรียนบ้านขาม อำเภอกันทรารมย์ โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก (อสพป.40) อำเภอกันทรารมย์ โรงเรียนบ้านคล้อมิตรภาพ 226 อำเภอกันทรารมย์ โรงเรียนบ้านบูรพา อำเภอกันทรารมย์ โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง อำเภอกันทรารมย์ โรงเรียนบ้านอีต้อม อำเภอกันทรารมย์ โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง (สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 60) โรงเรียนบ้านลุมพุกคูวงศ์  อำเภอน้ำเกลี้ยง และโรงเรียนบ้านหนองเตย อำเภอพยุห์ โดยมี นางสาวรุ่งอรุณ เมธาภัทรกุล นายสุเทพ ศรบุญทอง นายรังสฤษธิ์ บุญรอง นายชาณุวัติ ศรเพชร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่ม ศึกษานิเทศก์ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้////// ปาริชาติ  อาจสำแดง  ภาพ / ข่าว