สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ลอยกระทง ประจำปี 2562

เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 เวลา 18.30 น. นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 มอบให้ นางสาวจุลนิต เณรสุวรรณ รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 พร้อมคณะ ร่วมเป็นเกียรติในงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2562 ณ สวนสาธารณเฉลิมพระเกียรติเทศบาลตำบลภูเขียว เพื่อร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทยให้ดำรงสืบไป โดยมี นายนิวัฒน์ สุพจิตร นายอำเภอภูเขียว เป็นประธานในพิธี นางสุวิมล รัตนตรัยรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลภูเขียว กล่าวรายงาน และมีหัวหน้าส่วนราชการ ประชาชน ร่วมเป็นเกียรติในพิธีดังกล่าว โดยในงานมีการประกวดนางนพมาศ ประกวดกระทง และการแสดงของกลุ่มแม่บ้านและนักเรียน สร้างความประทับใจให้กับผู้ร่วมงานอย่างยิ่ง