สพป.นครพนม เขต ๑ จัดกิจกรรมโครงการวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒

วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๕.๓๐ น. ณ บริเวณสพป.นครพนม เขต ๑ นายอภิชัย ทำมาน ผอ.สพป.นครพนม เขต ๑ ประธานการจัดกิจกรรมโครงการรักต้นไม้ บริเวณสพป.นครพนม เขต ๑ โดยผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดและบุคลากรทุกคนในสำนักงานร่วมด้วยช่วยกันดูแลรักษาต้นไม้ใส่ปุ๋ย รดน้ำพรวนดิน กำจัดวัชพืช ตัดแต่งกิ่งไม้และทำความสะอาดรอบบริเวณอาคาร เพื่อให้มีความสวยงาม ร่มรื่น สร้างบรรยากาศที่ดีในการทำงานและเป็นที่พึงพอใจต่อผู้มาติดต่อประสานงานหรือใช้บริการ