สพป.พิจิตร เขต 1 ประชุมกรรมการรับนักเรียน

เมื่อ 15 พฤศจิกายน 2562 ที่ห้อง War Room  สพป.พิจิตร เขต 1 ดร.ผกาภรณ์ พลายสังข์ ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ของ สพป.พิจิตร เขต 1 เพื่อกำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2563