ผอ.สพม.9 เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันพระบิดา แห่งฝนหลวง

วันที่ 14 พ.ย.2562 เวลา 07.00 น. นายเจริญชัย กิตติพีรเดช ผอ.สพม.9 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่และบุคลากรร่วพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง

วันที่ 14 พ.ย.2562 เวลา 07.00 น. นายเจริญชัย กิตติพีรเดช ผอ.สพม.9 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่และบุคลากรร่วพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี