จ.ศรีสะเกษ จัดแถลงข่าว “งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 จังหวัดศรีสะเกษ”

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 13 พฤศจิกายน 2562  ที่ห้องประชุมศรีลำดวนแกรนด์บอลรูม โรงแรมศรีลำดวน อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ นายวัลลพ สงวนนาม ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้เดินทางไปเป็นประธานในพิธีเปิดการแถลงข่าว “งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 จังหวัดศรีสะเกษ” โดยมีผู้ร่วมแถลงข่าวประกอบด้วย นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ประธานอำนวยการจัดงาน พล.ต.ต.สันติ เหล่าประทาย ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดศรีสะเกษ ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 นายเสนีย์ เรืองฤทธิ์ราวี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4  และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง มาเข้าร่วมแถลงข่าว โดยมี ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู และสื่อมวลชนทุกแขนง มาเข้าร่วมรับฟังการแถลงข่าวจำนวนมาก

นายวัลลพ สงวนนาม ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กล่าวว่า สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นหน่วยงานหลักในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำหรับเด็กและเยาวชน ให้เป็นผู้ที่พร้อมด้วยคุณลักษณะอันพึงประสงค์ สอดคล้องตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ จึงได้กำหนดจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนเป็น ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 มีเจ้าภาพหลักสี่ภูมิภาค คือ จังหวัดศรีสะเกษ สมุทรปราการ สุโขทัย และนครศรีธรรมราช ในปีนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้ให้แนวทางการจัดงาน ให้จัดแบบประหยัด เรียบง่าย คุ้มค่า และเกิดประโยชน์ต่อผู้เรียน ซึ่งตรงกับคำขวัญของการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562  จังหวัดศรีสะเกษ ว่า “เด็กอีสานรักษ์ถิ่น สืบศิลป์หัตถกรรม เลิศล้ำ รอบรู้ ก้าวสู่สากล” ซึ่งเป็นการมุ่งเน้นในการส่งเสริมและพัฒนาที่เด็กและต่อยอดสู่สากลต่อไป

นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ประธานอำนวยการจัดงาน กล่าวว่า การจัดงานครั้งนี้ กำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 12 – 14 ธันวาคม 2562 สถานที่แข่งขัน จำนวน 15 อำเภอ 110 จุดแข่งขัน มีพิธีเปิดการแข่งขันอย่างเป็นทางการ ในวันที่ 13 ธันวาคม 2562 เวลา 17.00 น. ณ บริเวณสวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา (เกาะห้วยน้ำคำ) เทศบาลเมืองศรีสะเกษ โดยสถานที่แข่งขันในทุกกิจกรรม ใช้สถานศึกษา หน่วยงานต่าง ๆ เป็นสถานที่แข่งขัน และเป็นที่พักของผู้เข้าร่วมงาน ซึ่งจะมาจาก 20 จังหวัด 61 เขตพื้นที่การศึกษา ทั้งประถมศึกษา มัธยมศึกษา และศูนย์การศึกษาพิเศษในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รวมแล้วประมาณ 200,000 คน มาเข้าร่วมการแข่งขัน ทั้งนี้ จังหวัดศรีสะเกษได้บูรณาการร่วมกับทุกภาคส่วนเตรียมอำนวยความสะดวกและสร้างความประทับใจในฐานะเจ้าบ้าน โดยได้เตรียมความพร้อมด้านความปลอดภัย การจราจร การรักษาพยาบาล ที่พักสวัสดิการ อาหารการกินและอื่น ๆ สำหรับผู้มาร่วมงาน เหมือนญาติที่มาเยี่ยมบ้าน  ตนขอให้แขกผู้มาเยือนทุกคนได้สบายใจว่า จะได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากประชาชนชาวศรีสะเกษทุกคนอย่างเต็มที่

ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 กล่าวว่า แนวทางนโยบายในการจัดงานครั้งนี้ เพื่อค้นหาสุดยอดผลงานนักเรียนในด้านศิลปหัตถกรรมนักเรียนในแต่ละกิจกรรม ให้เยาวชนไทยหันมาเอาใจใส่ในการเรียนวิชาชีพ ฝึกฝนทักษะฝีมือตนเองให้มีความเป็นเลิศ และรอบรู้ในวิชาชีพที่ตนเองถนัดอันจะเป็นรากฐานสำคัญ ในการประกอบอาชีพในอนาคต เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปหัตถกรรมและวิชาการ ให้นักเรียนได้มาแสดงผลงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ นำไปพัฒนาต่อยอดเกิดผลงานที่มีดีมีประโยชน์ให้มากยิ่งขึ้นกว่าเดิม ซึ่งขณะนี้ตนพร้อมด้วย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาทุกเขตพื้นที่ และทุกส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ได้จัดเตรียมการทุกอย่างเกี่ยวกับการจัดการแข่งขันครั้งนี้ไว้ครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว ทั้งสถานที่จัดการแข่งขัน กรรมการจัดการแข่งขัน สถานที่พัก เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบทุกด้าน ขณะนี้พร้อมต้อนรับแขกผู้มาเยือนทุกท่านอย่างเต็มที่แล้ว//////