สพม. 36 ตรวจติดตามการดำเนินงานของสถานศึกษา ที่ขอรับเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนฯ ณ โรงเรียนถ้ำปินวิทยาคม

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 น. นายวรพงษ์  สันติวงค์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงราย เขต 2 รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 มอบหมายให้ น.ส.อรัญญา แยงเจริญ ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน พร้อมด้วยคณะกรรมการ ลงพื้นที่ตรวจติดตามการดำเนินงานของสถานศึกษา ที่ขอรับเงินอุดหนุนนักเรียนยากจน พิเศษ แบบมีเงื่อนไข ปีการศึกษา 2562 ณ โรงเรียนถ้ำปินวิทยาคม จังหวัดพะเยา โดยมี ว่าที่ ร้อยตรีญาณบดินทร์ อินเตชะ ผู้อำนวยการโรงเรียนถ้ำปินวิทยาคม และคณะครูให้การต้อนรับ และร่วมให้ข้อมูล/น.ส.กาญจนา  ธรรมสอน  นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ/ข่าว