สพม.36 เข้าร่วมรับฟังการสะท้อนผลการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสี่ ณ โรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 น. นายวรพงษ์ สันติวงค์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงราย เขต 2 รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 มอบหมายให้ นางวารุจี วุฒินนท์ชัย ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วย น.ส.นิภาพร หาญพิพัฒน์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ เข้าร่วมรับฟังการสะท้อนผลการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสี่ จากคณะผู้ประเมินคุณภาพภายนอก ณ โรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก จังหวัดเชียงราย โดยมี นายสุชาติ ศรีธินนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก และคณะครู ให้การต้อนรับและร่วมให้ข้อมูล/น.ส.กาญจนา ธรรมสอน  นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ /ข่าว