สพป.ตาก เขต 1 เปิดงานสัมมนาวิชาการ โครงการโรงเรียนปลอดภัย

นางสาวมนิดา อดิศัยสกุล ผอ.สพป.ตาก เขต 1 เป็นประธานเปิดงานสัมมนาวิชาการ โครงการโรงเรียนปลอดภัย เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก เพื่อส่งเสริมการสร้างความปลอดภัยให้นักเรียนและบุคลากรในสถานศึกษา สอดคล้องกับโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน หลังจากนั้นผอ.สพป.ตาก เขต 1 ได้มอบเกียรติบัตร โรงเรียนปลอดภัยดีเด่น ปี 2561 และมีการมอบทุนการศึกษาให้กับสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ.