สพป.ลพบุรี เขต 1>ร่วมพิธีถวายราชสักการะน้อมรำลึกในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในงาน “วันพระบิดาแห่งฝนหลวง” ประจำปี 2562 จังหวัดลพบุรี

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 เวลา 07.30 น. >> นายไกรสิทธิ์ เกษี รองผู้อำนวยการ สพป.ลพบุรี เขต 1 พร้อมด้วยข้าราชการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา หน่วยตรวจสอบภายใน ที่ได้รับมอบหมาย แต่งกายชุดเครื่องแบบปกติขาว ร่วมพิธีถวายราชสักการะน้อมรำลึกในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในงาน “วันพระบิดาแห่งฝนหลวง” ประจำปี 2562 ตามที่คณะรัฐมนตรี มีมติเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2545 กำหนดให้วันที่ 14 พฤศจิกายนของทุกปี เป็น “วันพระบิดาแห่งฝนหลวง” เพื่อจารึกไว้ในประวัติศาสตร์ของชาติไทยให้ประชาชนและอนุชนรุ่นหลังได้มีโอกาสแต่งความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ขอความร่วมมือให้ทุกจังหวัดจัดพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายราชสักการะพร้อมกันทั่วประเทศ ทางจังหวัดลพบุรี จึงได้จัดพิธีขึ้น ณ หอประชุมเทศบาลเมืองเขาสามยอด อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี …น.ส.โชติรส เทียนดี นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ สพป.ลพบุรี เขต 1 : รายงาน/นางพรพิมล พูลพละ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ : ถ่ายภาพ

 

Latest posts by โชติรส เทียนดี (see all)