สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายราชสักการะเนื่องใน “วันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2562”

นายเสงี่ยม  ทองละมุล  รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1  พร้อมด้วยคณะบุคลากรกลุ่มบริหารงานบุคคล/ กลุ่มพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและกลุ่มกฎหมายและคดี  สพป.ชัยภูมิ เขต 1  เข้าร่วมงานพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายราชสักการะเนื่องใน “วันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2562”   เพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร  มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบิตร  ในวันพฤหัสบดีที่  14 พฤศจิกายน 2562  ณ  ศาลาประชาคมจังหวัดชัยภูมิ   ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ อ.เมือง จ.ชัยภูมิ  โดยมีนายณรงค์  วุ่นซิ้ว  ผวจ.ชัยภูมิ เป็นประธานในพิธีฯ  มีผู้แทนหน่วยงานของรัฐ ร่วมวางพานพุ่มดอกไม้สด  เป็นจำนวนมาก