สพป.ชัยภูมิ เขต 1 เตรียมความพร้อม “การแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์สามัคคี 4 เขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 2” 

วันพุธที่ 13 พฤศจิกายน 2562  นายธนชน มุทาพร  ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3  ปฏิบัติหน้าที่ ผอ. สพป.ชัยภูมิ เขต 1  เป็นประธานในการประชุมเตรียมความพร้อม “การแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์สามัคคี 4 เขตพื้นที่การศึกษา  ครั้งที่ 2” ณ ห้องประชุม  2  โดยมีผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม/ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายในและบุคลากรกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ชัยภูมิ เขต  1  การดำเนินการแข่งขันกีฬาฯ ดังกล่าว   เป็นกีฬาที่จัดขึ้นเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ของบุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดชัยภูมิ ทั้ง 4 เขต และในครั้งนี้ สพป.ชัยภูมิ เขต 1  เป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันฯ กำหนดจัดการแข่งขันในวันเสาร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2562  ณ ศูนย์เยาวชนเทศบาลเมืองชัยภูมิ