สพป.ชลบุรี เขต ๓ : ช่วยเหลือนักเรียนไฟไหม้บ้าน จำนวน ๖ ราย

วันที่ 16  พฤศจิกายน 2562  ดร.วันชัย  บุญทอง ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 3 มอบหมายให้ นายบุญเพชร  วันนา รองผอ.สพป.ชลบุรี เขต 3 นางปิ่นเพชร  แช่มช้อย ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา นางสาวศรีวิน ธรรมรังรอง ผอ.กลุ่มศึกษาเทศ พร้อมด้วยคณะผู้ติดตาม ได้ไปให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นแก่นักเรียนที่ประสบปัญหาอัคคีภัย (ไฟไหม้บ้าน)

เนื่องด้วยวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562  เกิดเหตุไฟไหม้บ้านนักเรียน โรงเรียนบ้านโรงหีบ และโรงเรียนวัดหนองเกตุน้อย เวลา 14.00 น. ณ บริเวณ ม.4 หมู่บ้านเอสอาร์  ต.หนองปลาไหล อ.บางละมุง จ.ชลบุรี สาเหตุยังไม่ทราบแน่ชัด บ้านและทรัพย์สินของนักเรียนได้รับความเสียหายทั้งหมด นักเรียนที่ได้รับความเสียหายมีทั้งหมด 6 ราย ประกอบด้วยโรงเรียนบ้านโรงหีบ 4  ราย ได้แก่

ดช.มินฮู นอม ชั้น ป.2

ดญ.สุภิสรา  แสนโคตร ชั้น ป.3

ดช.วิทวัส  ปัญหาเสน ชั้น ป.4

ดญ.ปุณฑิกา  ต่อชัย ชั้น ป.6

โรงเรียนวัดหนองเกตุน้อย 2 ราย ได้แก่

ดช.ชุติเทพ  ดลสถิตย์  ชั้น ม.1/2

ดช.กฤษฎา  แสนโคตร ชั้น ม.2/2

สพป.ชลบุรี เขต 3 จึงขอเชิญชวน ขอความเมตตาจากท่านผู้ใจบุญร่วมกันบริจาคเงินและสิ่งของช่วยเหลือนักเรียนดังกล่าว ได้ที่

บัญชี ธ.กรุงไทย  สาขาศรีราชา

ชื่อ นางปิ่นเพชร  แช่มช้อย

บัญชีเลขที่  2081491486

 

ติดต่อสอบถาม

นางปิ่นเพชร  แช่มช้อย 089 – 0993409

นางเบญจา  พันธุ์ทอง  081 – 3981325

ดร.วันชัย  บุญทอง  097 – 3350525